Startside

Drejergaards

Hjemmeside

 

Glædelig jul og godt nytår!

Glæden hun er født i dag

 

Denne julesalme er oprindelig skrevet på latin formodentlig i det 14. århundrede. I reformationstiden, hvor den blev oversat til tysk, blev den henregnet til ”de gamle salmer”. I 1535 blev den oversat til dansk. Derefter blev den bearbejdet flere gange blandt andre af Thomas Kingo. Men det er Grundtvigs gendigtning, som har fundet plads i Den Danske Salmebog, desværre i en forkortet udgave med kun fire vers. Nedenfor er der medtaget alle otte vers. Det, som kendetegner salmen, er dens stædige fastholdelse af alle de paradokser, som er forbundet med det kristne grunddogme om, at Gud er blevet menneske.

 

1. Glæden hun er født i dag, 3. Født er han ved midnatstid, 5. Solen går igennem glar,

Himmerigets glæde, skabte sol og måne, gør det ingen skade,

ved Gud Faders velbehag han, som ejer verden vid, så det med hans fødsel var,

fryde sig de spæde! hus i stald vil låne; som gør os så glade.

Han, som var frygtelig han, som på skyerne Almagten virkede,

og utilgængelig ager blandt stjernerne, ånd gennemstrålede

i sin høje bolig, svøbes som de spæde! støvet så herneden.

han nu i barnedragt Han, som på dommedag Fader kun over sky

har sig i krybben lagt, taler med tordenbrag havde vor Adam ny,

med vort støv fortrolig. nu man hører græde! alt som ham i Eden.

 

2. Undres alle, fjern og nær, 4. Født er af en jomfru skær 6. Hyrder som på nattevagt

Gud sig føde lader! søn med guddomsvilje lå i blomstervange,

Moder hun er datter her, til forundring springer her bud dem blev fra Himlen bragt

født hun har sin fader! rose ud af lilje! brat med englesange:

Drot over herrerne Her af en pigelil Født er på jorderig

tjener nu trællene, fødes Begyndelsen, kongen af Himmerig,

af sin gunst og nåde! han, som alting volder! frelseren fra døden,

Nærved og langt herfra Mælken af kvindebryst hviler i krybberum,

er han, halleluja! er nu hans liv og l har dog alt herredom,

Det er julens gåde. som alt liv opholder! skøn som morgenrøden.

 

7. Så han fødtes i en stald, 8. Herre, dine hænders værk

blev i mandtal skrevet, er vi alle sammen.

som på plads i engletal vi er svage, du er stærk,

gav os kongebrevet! du er ja og amen.

Englene daled’ ned, Til os du dalede,

røbed’ hans herlighed lad os til Himlene

med et: Ære være nu med dig opfare!

ham, som i sin miskundhed Tårer du her udgød,

jorden gav fryd og fred lær os nu sangen sød

med sin Søn, den kære! med din engleskare!

 

Indholdsoversigt

Rejser:

 

Armenien 2017 - KLIK!

* Guelbekjans artikler om Armenien - KLIK!

 

Schweiz 2012 - 2016 - KLIK!

 

Togrejse i alperne 2014 - KLIK!

 

Nice, december 2017 - KLIK!

 

Sri Lanka, februar 2018 - KLIKI

 

Konfirmation på Bornholm - Klik!

 

Familiecykeltur på Læsø, juli 2018 - Klik!

 

Vikingetur med Magne - KLIK!

 

Kolonihaven 2004 - 2017 - KLIK!

 

Tekster:

 

1. Kronik: "Kærlighedens og retfærdighedens religioner" - KLIK!

 

2. Kronik: "Ytringsfrihed, blasfemi og anstændighed" - Klik!

 

3- Kronik: "Ordene er misforståelsens kilde" - KLIK!

 

4. Kronik: "Den lutherske etik og velfærdssamfundets ånd" - KLIK!

 

5. Kronik: "Påske og pinse udsprang af jul" - KLIK!

 

6. Kronik: "Nadveren - et mærkeligt måltid" - KLIK!

 

7. Kronik: "Kirken og den folkelige identitet" - KLIK!

8. Kronik om "Danmark set udefra - eller Europa set indefra" - KLIK!

 

9. Kronik om "Hvad er det for et Danmark, vi synes, vi er?" - KLIK!

 

10. Kronik: Hvad er det for danske

værdier? - KLIK!

 

11. Kronik: Religionskrig eller diplomati

- KLIK!

 

12. Kronik: Kan man gøre gudstjenesten mere attraktiv ved at gøre den grimmere?

- KLIK!

 

13. Kronik: Brev til min lokale bank - KLIK!

 

14. La reforme et son influence sur l'Europa - KLIK!

 

15. Artikel om "Fynsk sindelag" - KLIK!

 

16. Artikel om "Bagbutikken som kulturinstitution" - KLIK!

 

17. Grundlovstale 2017 - KLIK!

 

18. Sankt Hans 2018 - Klik!

 

19. Referat fra Tidehvervs sommer-

møde 2018 - KLIK!

 

20. Anmeldelse af Torben Bramming:

"Da vikingerne mødte korset" - KLIK!

 

21. Klummer 2008 - 2014 - Klik!

 

Nikolajs vindue (30.11.14)

At være en fremmed (5.10.14)

Hvornår er man gammel nok til at være åndsfrisk? (27.7.14)

Kampen om danskerne (1.6.14)

Kom godt igang! (9.2.14)

Ingen jul uden asier (15.12.13)

En flygtning krydser mit spor (6.10.13)

Hurra for den lille forskel (august 2013)

I anledning af Valdemarsdag /17.6.13)

Høflighed koster ingenting (april 2013)

Når stjernerne kommer hjem (11.1.13)

Congo Square (2011)

Cambodia /2008)

Pligtkristendom (2008)

Mini-prædikener, 1. tekstrække:

 

Advents- og juletiden - KLIK!

 

Helligtrekongertiden - KLIK!

 

Fastetiden - KLIK!

 

Påsketiden - KLIK!

 

Trinitatistiden I (Pinsedag til 8. s.eft. trin.) - KLIK!

 

Trinitatistiden II (9. s.til 16. s.eft. trin.) - KLIK!

 

Trinitatistiden III (17. s. til sidste søndag) - KLIK!

 

 

Mini-prædikener, 2. tekstrække:

 

Advents- og juletiden - KLIK!

 

Helligtrekongertiden - KLIK!

 

Fastetiden - KLIK!

 

Påsketiden - KLIK!

 

Trinitatistiden I (Pinsedag til 7. s. eft. trin.) - KLIK!

 

Trinitatistiden II (8. s. eft. trin. til 18. s. eft. trin.) - KLIK!

 

Trinitatistiden III (19. s. eft. trin. til sidste s. eft. trin.) - KLIK!

Nyt!

Foredrag - KLIK!

 

- Hulekirker i Tyrkiet

- Folk og kirke i Armenien

- Det fynske sindelag oplevet af en

vendelbo

- Mig og Grundtvig

- Den himmelske gudstjeneste

- Martin Luther som samfundsrevser og

chefrådgiver

- Laos fra syd til nord - et lysbiledforedrag

- Spogets misforståelighed

- Præstepar i Schweiz

- Hvad er det, vi siger at vi er, når vi siger,

at vi er danskere?

- Kærlighedens eller retfærdighedens re-

ligion.

Kontaktoplysninger - KLIK!

Nyt!

Nyt!

22. Klummer 2015 - 2016 - KLIK!

 

Er det sjovt at være ateist? (27.11.16)

Politisk skønsomhed (2.10.16)

Ordenssamfund eller anarki (7.8.16)

Hold kursen (12.6.16)

Grundtvigsk folkelighed (foråret 2016)

Ytringsfrihedens fest (21.2.16)

Stjernernes magt (27.12.15)

Set fra mit windows (1.11.15)

Når det er overstået - hva' så? (6.9.15)

Kirkens påståede elendighed (12.7.15)

Politikere er til ulejlighed (17.5.15)

Sammenhængende tid (22.3.15)

La pauvreté moderne (efteråret 2015)

Le conte des formes (foråret 2015)

Danmark som samtalestation (25.1.15)

Jeg er ikke Charlie (15.1.15)

 

 

23. Klummer 2017 - 2018 - KLIK!

 

Det bliver lysere og lysere (29.11.18)

Hvorfor ikke ændre Grundloven, når det nu skal være? (05.6.18)

Brylluppet som event (17.1.18)

Lad vielserne foregå på rådhuset (2.7.17)

Velkommen hjem (april 2017)

Et dannelsestab (22.1.2017)

 

24. Lejlighedssange - KLIK!

 

25. Prædikener fra Schweiz - KLIK!

 

26. Publikationer - KLIK!

 

27. Levnedsbeskrivelse - KLIK!

Forslag til salmevalg, 1. tekstrække

 

Adventstiden - KLIK!

Nyt!

Copyright @ All Rights Reserved